Shop

product list
Image Name Quantity Price without VAT Actions
DIACOM-ENERSCAN 48 880 Kč
Lite-FREQ-Utium 158 860 Kč
DIACOM-PLAZMOTRONIC 165 300 Kč
DIACOM-SOLO-FREQ-PC 50 000 Kč
Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio 50 000 Kč
DIACOM-BIOINDUCTOR 10 000 Kč
Diacom-Magneto-Module 14 620 Kč
Infra Red Lamp for Plazmotronic 16 500 Kč
Reprinter (resonance cup) 15 850 Kč
UV lamp for Plazmotronic 16 500 Kč