Shop

product list
Image Name Quantity Price without VAT Actions
DIACOM-ENERSCAN 53 800 Kč
Lite-FREQ-Utium 171 000 Kč
DIACOM-PLAZMOTRONIC 170 000 Kč
DIACOM-SOLO-FREQ-PC 50 000 Kč
Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio 53 800 Kč
DIACOM-BIOINDUCTOR 11 000 Kč
Diacom-Magneto-Module 15 000 Kč
Diacom-SOLO-IOniser 17 000 Kč
Infra Red Lamp for Plazmotronic 16 500 Kč
Reprinter (resonance cup) 17 100 Kč
UV lamp for Plazmotronic 16 500 Kč